Villkor och bestämmelser

Detta avtal reglerar användningen av prenumerationsprogrammet AIwriter ("Tjänsten") som tillhandahålls av AIwriter ("Företaget"), ett finskt företag med säte i Helsingfors. Genom att använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

Användning av tjänsten

Du måste använda tjänsten i enlighet med alla tillämpliga lagar, förordningar och regler. Du får inte använda tjänsten för att:

  • a. ladda upp eller distribuera innehåll som är olagligt, ärekränkande, obscent eller på annat sätt stötande;
  • b. inkräkta på tredje parts immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke eller patenträttigheter;
  • c. få obehörig tillgång till tjänsten eller någon annan användares konto;
  • d. störa Tjänstens funktion eller störa något nätverk eller någon server som är ansluten till Tjänsten.

Företaget förbehåller sig rätten att stänga av eller avsluta din tillgång till tjänsten om du bryter mot dessa villkor.

Dataintegritet och säkerhet

Företaget samlar in, lagrar och behandlar användardata i enlighet med sin sekretesspolicy. Genom att använda tjänsten samtycker du till att företaget samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter.

Företaget vidtar rimliga åtgärder för att garantera säkerheten för sina system och användardata. Företaget kan dock inte garantera säkerheten för användardata och är inte ansvarigt för obehörig åtkomst eller dataintrång.

Betalningsvillkor och avbokningspolicy

Tjänsten är tillgänglig för användare på års- eller månadsbasis, beroende på vilken plan som valts. Betalning för tjänsten sker via PayPal.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst ändra abonnemangsavgifterna. Företaget kommer att meddela användarna om eventuella avgiftsändringar minst 30 dagar i förväg.

Du kan när som helst säga upp din prenumeration på tjänsten. Företaget ger dock ingen återbetalning för oanvända delar av abonnemanget.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och allt innehåll som ingår i Tjänsten, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper och programvara, ägs av Wolf Team, en marknadsföringsbyrå i Helsingfors, och skyddas av finsk och internationell upphovsrätts-, varumärkes- och patentlagstiftning.

Du får inte kopiera, ändra, distribuera eller på annat sätt utnyttja något innehåll som ingår i tjänsten utan föregående skriftligt medgivande från Wolf Team.

Begränsning av ansvar

Företaget är inte ansvarigt för skador som uppstår vid användning av tjänsten, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, tillfälliga skador, straffskador eller följdskador.

Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador som uppstår till följd av användning av programvara eller tjänster från tredje part i samband med tjänsten.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagstiftning, utan hänsyn till dess bestämmelser om lagvalsregler.

Alla tvister som uppstår i samband med detta avtal ska lösas genom skiljedom i Helsingfors, Finland, i enlighet med reglerna för Finlands skiljedomsförbund.